Деян Боев
Галерия (4)

19 – 28 август 2022, Трявна

изложба: 28 август – 25 септември
галерия „Гъбенски“, Трявна

Когато се обърне внимание на артистичната сцена, свързана с визуални и пластични изкуства в Централна България, рядко могат да се откроят устойчиви събития. На този фон се наблюдава платформа за съвременно изкуство с много дълбоки корени, които лежат в основите на Националната гимназия за приложни изкуства (НГПИ) „Тревненска школа“. В гимназията повече от десетилетие осигуряват база и дом за арт експерименти от най-различен калибър.

Симпозиум „Форма“ / от изложбатаВизията и концепцията на симпозиум „Форма“ съдържат в себе си не само класически

споделяния на опит и техники между актуални артисти,

но и синтез с образованието. Като оставят произведенията си във фонда на симпозиума (в пространствата на гимназията), творците даряват учениците в гимназиален етап с информация и обратна връзка за живия свят на съвременното изкуство, при все че някои от участниците не са далеч от ученическата възраст, бидейки наскоро завършили студенти.

Духът на симпозиум „Форма“ вдъхва свобода в иначе регламентираното институционално пространство на училище с над 100-годишна история и традиции.

Синтезът между минало и бъдеще,

анализът на времеви паралели и размиването на ситуации най-напред могат да бъдат открити в работите на Ива Съйкова, които са именувани „В ареста на времето“. Чрез методите на много изтънчен наблюдател тя показва на зрителя познати наглед пространства от много различен концептуален ракурс. От друга страна, Орфей Миндов, Добрин Атанасов, Кристиян Димитров и Дарин Ганчев запазват превърналия се в класически за форума синтетичен подход. Минималистичните им решения носят чистота и пряко въздействие, като едновременно съхраняват индивидуалния прочит и търсенията на всеки отделен автор. Борис Желев и Мартина Караиванова със своя ювелирен подход към живописта чертаят гранични пространства между метафизично-реалистичното и абстракта, който потъва в дълбоко черно. Милена Казакова деликатно разлива акварел върху различни повърхности, като показва възможностите на материала и неговата философия в пълнота. Женя Калева демонстрира живопис на ниво над границата на крехката ѝ възраст – смело и едновременно деликатно борави с цвета и перспективата. Изключително търпеливо и системно Дилян Ангелов създава композиция, моделирайки варовик с познанието на истински скулптор. Силата на живописната смелост, динамика и експресия се поддържат от Росен Марковски и Християна Йорданова, докато редимейд обектите присъстват отново чрез произведенията на Орфей Миндов и Женя Калева.

Симпозиум „Форма“ / участниците по време на откриването на изложбатаСимпозиум „Форма“ е вдъхване на свобода, знание и мир, породени както от досега с НГПИ „Тревненска школа”, така и със самия град Трявна. Изложбата от форума се намира в галерия „Гъбенски“, която е дългогодишен партньор на събитието.

Подкрепата в търсенето на иновация съхранява куража на младите

артисти и осигурява среща за различен тип обмяна на опит. Това представлява сериозен резонанс напред във времето. Симпозиум „Форма“ дава обективна представа за съвременната визуална и пластична сцена, той е пространство за артиста, който се абстрахира от злободневното. Стъпващ на много здрава основа от миналото, той дава заявка за силно присъствие и в бъдеще.


Деян Боев

 

+++


Публикацията е от Бюлетин на СБХ, Брой 04 / 2022, 38 с.
Целия брой можете да разгледате и прочетете тук:


Смислови групи: