Галерия (6)

22 март – 8 април 2022
галерия-книжарница „София прес“

Една екскурзия до Мелник и околностите оставя незабравими мигове и е отправна точка за артистично вглъбяване, в импровизирана среща на традиция и съвременност. Пътуването на група художници от секция „Монументални изкуства“ е претворено в картините им, подбрани и обединени от куратора и участник в изложбата Венера Константинова под мотото „Един ден в картини“.

Експозицията е разнообразна – като дух, стилистика и майсторство. Лицата на Мелник и околностите са изведени на различни нива – от пряко присъствие, през символично пресъздаване до пределно дистанциране от тематичното послание.

Многообразието от почерци изгражда богат, колоритен облик на региона.

Трактовката преминава през няколко смислови ядра: първата посока е ориентирана към монументалното претворяване на уникалната природа от Олег Гочев, Андрей Янев, Дарина Янева. Олег Гочев разчита на конструктивното, просторно и монолитно въздействие на скалния пейзаж. Андрей Янев акцентира на сакрализираното пространство, а Дарина Янева изобразява типичните за региона архитектонични дадености с деликатна експресия.

Вторият проблем, който вълнува художниците Венера Константинова, Мария-Маргарита Гетова и Страхил Ненов, е визуализирането на този автентичен, разпознаваем като архитектура и природни дадености южен край. Венера Константинова спира погледа на зрителя в три хармонични пейзажа, които са изградени конструктивно в колоритно балансирана гама. Картините са деликатни като въздействие, подходящи за разнообразна архитектурна среда. Страхил Ненов разчита на разпознаваемост и директно присъствие. Добър колорист, той ни потапя в духа на региона.

Третият аспект, който интерпретират Любомил Драганов, Мария-Маргарита Гетова, Владимир Запрянов, Силвия Басева и Сашо Рангелов, е поглед към традицията, приемствеността и съпоставката минало/настояще. Всеки от тях по свой начин спира вниманието ни върху великолепие и мистичност, застинало безвремие, забрава, история и природа. Приоритетни за Владимир Запрянов средства са цвят, контраст, откровеност на посланието. Платната му въздействат директно, живо и жизнеутвърждаващо. Поразителни с концентрирано въздействие и конструктивно майсторство са платната на Силвия Басева. Носталгия, едва доловима надежда и доминираща тъга са скрити в „портретите“ на достолепните свидетели на миналото. Споменът и загадъчното очакване са заключени от Любомил Драганов в акварелните му пана. Смълчаните порти обозначават метафоричното присъствие на миналото и надеждата за по-добри дни. Сашо Рангелов използва интересен подход, основан на асоциативно натрупване на обекти и знаци. Той среща емоционалното и рационалното, за да изведе посланието си до универсалност.

Катя Петкова / Реката


Малко дистанцирано, сякаш като странични наблюдатели, претворяват срещата си с най-малкия град в България авторите Катя Попова и Николай Енев. Подвластни на емоцията, те експресивно пресъздават впечатленията си в платна, в които контурите на тематичното мото са размити и пределно индивидуализирани.

Всеки художник избира за себе си форма и изказ, но въздействието е единно, базирано на емоция и вчувстване. Така експозицията

„Един ден в картини“ се превръща в антология на преживяното.
+++


Повече фотографии можете да разгледате в категория "Изложби"

+++


Публикацията е от Бюлетин на СБХ, брой 01 / 2022, 62 с.

Целия брой можете да разгледате и прочетете тук

Смислови групи: