Галерия (4)

22 март – 8 април 2022
галерия „Ракурси“

Разглеждайки изложбата на Капка Кънева, „Пространства на сенките“, като живописец, през цялото време си представях, че ще говоря за цвета, така и ще направя. В залите на столичната галерия „Ракурси“ може да видите, както произведения по стените, така и алтернативни пространства, обособени от авторката като арт книги или още светлинни инсталации. Чрез тях художничката ни насочва, освен към формата, освен към светлото и тъмното, но и към това, което за нас живописците може би е най-любопитното – цветът и проблемът за топлото и студеното. Светлината и цветът, наложени върху формата, като че ли създават не само предпоставка за пространство, а в случая обособяват нови възможности за такова. Хартиените пластики, като предложени първоначални „матрици“, оживяват пред зрителя, посредством една особена характеристика, която ги отличава от графичната матрица. Ако при графичните техники изображенията могат да бъдат тиражирани като близки или еднакви с първоначалната матрица, то в изкуството на Капка Кънева, се разкриват паралелни възможности. Те са формирани, както от ъгъла на гледане, субективния и обективен подбор на авторката, условията, които тя режисира, посредством осветлението, така и от включения цвят на светлината. Всичко това дава възможност за разгръщане на една „мултивселена“, от която художничката избира да ни представи понякога по две, друг път по три или четири произведения като серии. Да ни насочи именно към това нейно внимание върху

матрицата, трансформирала се като едно отделно произведение.

Както тя самата казва „(...) матрицата сама по себе си има много по-малка стойност, отколкото придобива с участието на светлината. Светлината реално осмисля моите композиции – тя ги поражда и създава...“.

Тази мултивселена за мен дава безкрайно много възможности за съпреживяване и на алтернативните „пространства на сенките“ – арт книги и светлинни инсталации, които тя е обособила в залите на галерия „Ракурси“. Бих направил паралел с предходната изложба на Капка Кънева – „Прорези“ в Столична бибилиотека, в която предложението за арт книги имаше съвсем различен мащаб. Сега, разгръщайки повече мащаба, те се превръщат в

интерактивно предложение за активно участие на зрителя.

С промяна на дистанцията, спрямо обекта, самите ние можем да определим тези паралелни състояния като възможност да преживеем процеса на създаването на композициите. Художничката ни приканва да преживеем с нея процесите, през които самата тя преминава: „(...) книги, които са замислени с надеждата и желанието да бъдат обитавани и населявани от публиката...“.

За мен изложбата на Капка Кънева не е театър на сенките – тя е театър на светлината. Под тази светлина пред нас се разкриват образи, изведени от подсъзнаваното, провокирани от сюжети на приказки, легенди, фолклор (сериите „Гори тилилейски“, „Атлантида“, „Змеево ложе“, и „Тотем“).

Накрая ще се позова на една моя любима книга – „Магьосникът от Землемория“, от Урсула Ле Гуин, която беше спомената и от проф. Виктор Паунов по време на неговото представяне на предходната изложба на авторката. Ако тогава той изведе важността на значението на имената, то аз бих искал да насоча вниманието към битката между светлината и сянката. В книгата главният герой Гед, предизвикан от своите съперници, извиква на бял свят своята сянка, която започва да го преследва и измъчва, докато магьосникът не разбира, че не е ловуваният, а трябва да стане „ловецът на своята сянка“. Така той бива отведен до края на света, за да се изправи срещу нея и да се слеят в едно цяло. Смятам, че донякъде това ни предлага със своята изложба и Капка Кънева.

Изложбата на Капка Кънева „Пространства на сенките“ е от 25-ти март до 8-ми април в залите на столичната галерия „Ракурси“.

Константин Костов
25.03.2022, София

Смислови групи: