Галерия (2)

Радослава Боор / Плакати

Избрани плакати от създаденото през последните 13 години формират първата поредица от пътуващи самостоятелни изложби на Радослава Даскалова-Боор. Колекцията е впечатляваща и показателна в много отношения. Докато зрителят става свидетел на естетическите находки и провокации в плакатите на един талантлив, развиващ се, съвременен визуален артист, неусетно бива въвлечен в цялост от образи и послания, където

паралелно с основния се развиват и няколко други разказа, обогатяващи представата за:


   - сценичният плакат като културен феномен, способен на безчет класически и модерни превъплъщения, преодоляващ времеви и стилови ограничения; посредник между различни изкуства и творци;
   - плакатът като съучастник в днешната българска културна сцена – неизменна част от нейното адекватно визуализиране;
   - присъствието/отсъствието на плаката като елемент от градската култура, рекламата и комуникационния процес;
   - плакатът като пилигрим, в чието естество са кодирани философските и естетически измерения на пътуването като състояние на духа.
 
Колекцията носи типичната за плаката комплекност, съчетана с деликатния и изискан индивидуален стил на авторката, който ѝ позволява с лекота да преминава през условните измерения на сценичните изкуства.

В съвременната рекламна джунгла, където тиражирането на образи отдавна не е предизвикателство, нейните плакати се открояват със способността си да радват и предизвикват сетивата и ума на публиката, да прославят прочути или неизвестни създатели на спектакли.

На фона на всеобщата динамика и хаос особено симпатични са онези знаци, които подсказват естествените хармонични връзки между художничката и нейната първа изложба: от красивата игра на думи в имената до пътуващата природа, характерна и за двете. Откриваме ги в мотото на пловдивския фестивал „Сцена на кръстопът“, където изложбата гостува през септември 2019 г.; в присъединяването ѝ към европейската инициатива „Нощ на театрите“ на територията на театър „София“ през ноември, когато изложбата е част и от съпътстващата програма на 9-ото международно триенале на сценичния плакат – София (Радослава Боор е негов редовен участник от 2007 до днес). В тази щастлива поредица от знакови съвпадения се откроява „чешката връзка“ и Българският културен институт в Прага, който е в основата на изложбената акция и домакин на октомврийското събитие, сред чиито експонати блести плакатът за Моцартовата опера „Дон Жуан“, представена за пръв път точно преди 232 години в Прага.
Пътуването продължава и през 2020 г. в Будапеща...

Смислови групи: