Галерия (25)

4 – 22 октомври 2022
зала „Райко Алексиев“, СБХ

Куратори: Христина Бобокова и Станислав Памукчиев

„От въглен към огън. Димитър Грозданов (1951 – 2020)“ / поглед в изложбата Христина Бобокова, куратор на изложбата

„От въглен към огън“ е изложба, посветена на художника, изкуствовед и теоретик на изкуството Димитър Грозданов. Тя представя подбрани творби, отразяващи неговата огнена същност и темперамент, характерен неоконцептуален маниер на работа, авторски техники, творчески търсения, слова, мисли. Изложбата очертава основна линия в творчеството на Димитър Грозданов, свързана с унищожението и същевременно със съзиданието, които авторът асоциира с огъня и неговия краен продукт – въгленът. В едноименна статия от 90-те години, аргументирайки един свой проект, той припознава „творческото горене“ като предпоставка за изграждане на дадена културна ситуация, като овъгляване на реалността, а всяка реална картина, скулптура, спектакъл, текст, филм за своеобразни

въглени на една душевност – процес, пропорционален на степента на горене,

на температурата, която съдържа произведението на изкуство. Творбите му, често мрачни и тъмни, са размисъл за присъствието на пожара, огъня и овъгляването като част от нашия материален и духовен свят, за преминаването от едното състояние в другото и най-вече за това как от тлеещите въглени да се запали отново искрата… и от нея пак огънят… и наново животът.

„От въглен към огън. Димитър Грозданов (1951 – 2020)“ / поглед в изложбата Творбите на Димитър Грозданов са извън всякакви стереотипи и норми, разкриват нови неопластични подходи, интерпретират и дефинират екзистенциални състояния и процеси като самотата, любовта, комуникацията, контакта с природата, трансформацията, живота, смъртта. Инсталациите и пърформансите му са разкази, посветени на явления, състояния, емоции, останали от някои материални белези от миналото и онова, което ни липсва. Творбите му често поетизират земята, природата, животинския свят; пречупвайки образите им през себе си, той създава своеобразен свой автопортрет. Домашният любимец, скъп спътник в живота, е изразител на идеята на автора за благородство, спокойствие и уют.

Димитър Грозданов / от изложбата
В първите изложби, акции, хепънинги от втората половина на 80-те години в България с участието на критици във въздуха се носи усещането, което по-късно се превръща в обичайна практика – критикът да бъде неразделна част от цялостния художествен процес като провокатор и организатор на изложби, като анализиращ и теоретизиращ, докато се стигне до момента той да поеме на гърба си идейната, практическа страна по една изложба, акция, фестивална програма. В тази роля успешно влиза

Димитър Грозданов като активен участник във всички арт процеси и оставя „гореща, огнена следа“ след себе си.

Неговата сетивност реагира на поредицата от явления и закономерности в обществото, които проправят пътя в нашето изкуство за необичайни форми, акции, експерименти, игри. Това го вълнува и провокира като художник, изкуствовед и журналист през цялото му творчество. В работата си той не поставя ограничения при форма, текстура, материали, жанрове, преплита изкуствата, дава свобода на ума и тялото и често го изразява в текстовете си.

  • Димитър Грозданов / от изложбата
  • Димитър Грозданов / от изложбата

Фестивалът за съвременно изкуство „Процес – Пространство“ е мястото, където може да се види най-точният образ на Димитър Грозданов – едновременно на художник, критик, куратор, организатор, приятел, бохем. Проектът стартира през 1992 в град Балчик, замислен като сцена за дискусия и експерименти, място, където всички възможни търсения, стилове и индивидуални творчески интереси могат да се срещнат не само в изложбеното пространство или във времето, в което се създават, но и в концепциите. Фестивалът е международен и се провежда ежегодно 30 години, като неговата виталност е в динамиката, в неизвестността, в очакването как ще се трансформират идеите на участниците в процесите на комуникация и взаимодействие, да се представят нови идеи и хора.

 Изложбата „От въглен към огън“ представя документалния филм „Данте и въздушното перо“ (2022) на режисьора Димитър Липовански. Филмът е разказ за работата и творчеството на Димитър Грозданов през погледа на приятели и колеги, пресъздава проекти, уъкшопове, акции, мисли, отразява неговото съществено присъствие, значение и роля за развитието на българското съвременно изкуство.


+++Димитър Грозданов / от изложбата


+++

Станислав Памукчиев, куратор на изложбата

За Димитър Грозданов артистичният порив, правенето, жестът са актив на неговата цялостна природа, на неговата виталност, психична и духовна енергия. Те са акт на интимно сближаване със Себе, на проникване и разпознаване в дълбокото основание да си жив и да си в събудената творяща воля.

Неговата черна живопис е резултат на психомоторен импулс,

който черпи сили от закритите сенчести зони на личността, от архетипните и атавистични наноси, които пазят тайната на съществуването, на енергиите, които дълбинно моделират живота.

Димитър Грозданов / от изложбата

 


Работата, действието, манипулациите в пластическия материал разкриват и освобождават феноменалната скрита сила на материята и тези привидно формални актове са мощен идиоматичен израз на дълбокото усещане за естество, за истинност, за съществуване в целостта на битието. 

Необичайните артистични практики на Димитър Грозданов

са съществена част от много интензивен процес на въвеждане на нови неопластични и неоконцептуални подходи и артикулации, на разширяващи се граници, на преодоляване на стереотипи и професионални предразсъдъци. Творческият резултат на Димитър Грозданов, неговото цялостно артистично и интелектуално присъствие бележи съществен етап от радикалните процеси на промени в съвременното българско изкуство.

  • Димитър Грозданов / от изложбата
  • Димитър Грозданов / от изложбата

+++


Публикацията е от Бюлетин на СБХ, Брой 04 / 2022, 58 с.

Целия брой можете да разгледате и прочетете тук:

Смислови групи: