Галерия (7)

3 – 20 май 2022
Little bird place, София

Александър Лазарков често прави интерпретация на теми от сферата на биологията, химията, физиката и психологията, търсейки връзката между наука и изкуство. Ако преди неговият поглед е бил насочен към начина на възприемане на заобикалящата ни среда, този път фокусът е насочен към нашето възприятие за нея. Търсейки асоциации между физичните закони и константи и техните аналогии с нас самите, „Обекти на тежеста“ коментира понятието за тежест – метафорично и физическо, наблягайки върху това какво окачествяваме като тежко. Силно повлиян от теорията на относителността на Айнщайн, Лазарков разсъждава върху нея, като се впуска в изясняване на гравитацията като естествена последица от влиянието на масата върху пространството.

Тежестта променя нас и заобикалящия ни свят –

може да го изкриви, огъне, избута или издърпа, а когато тази тежест е определяща, то всичко останало бива водено от нея. Пространството е обект на въздействие от страна на тежестта, но най-вече ние и това, на което самите хора придават метафорична тежест или внимание и значение в съществуването си. Аналогията между тежест и пространство е видима в използваните материали – оксидирани метали, вулканични скали, магнити. Подобно на червеевите дупки светлинните инсталации в изложбата пречупват, изкривяват и поглъщат светлината. Магнитните инсталации визуализират привличането между частиците, асоциирано с преносното привличане на нашия поглед и възприятие към обектите, с които сме заобиколени. Стигаме до въпроса какво наистина виждаме и защо го виждаме?
А на какво от видяното ще придадем значение?

Велизара Иванова


Александър Лазарков / поглед в изложбата


+++

Публикацията е от Бюлетин на СБХ, Брой 03 / 2022, 20 с.
Целия брой можете да разгледате и прочетете тук:

Смислови групи: