Галерия (6)

15 февруари – 5 март 2022
галерия „Стубел“, София

Живописта на Мими Добрева носи усещането за голямата вълна, за терени и пространства, които са универсални, и за водна територия, която би съществувала във всяка точка на земното кълбо.

Тишината и спокойствието на късното море са важна предпоставка за по-прякото общуване и вглеждане в пейзажа. Съзерцание извън замърсяването и разсейването от човешко присъствие. Медитативно вглеждане, в което малките детайли от чистия пейзаж стават значими – облакът, стръкчето самотна разлюляна трева или отразената светлина върху част от водната повърхност, се явяват в картините на Мими Добрева по начин, който ги превръща в главни герои.

Мими Добрева  / Дюни 5Увлечението и стремежът за близост с тайнството на природата са естествена потребност за Мими Добрева. Тя общува със заобикалящата я среда, водена от онази вътрешна светлина, която предрешава откровеното съдържание на нейната живопис, винаги дълбоко осмислена, преживяна и усетена.

Мими Добрева  / от изложбата


Процесът на работа започва с фотодокументирането на предварително набелязаните морски терени и създаването на рисунки на място „на живо“, които Мими Добрева изпълва в гвашова техника. Документалните похвати помагат на авторката да извлече същността на пейзажа по достоверен начин, за който тя споделя: „С времето откривам една повторяемост и закономерност в отношенията между елементите в пейзажа, стандарти на проявление, потвърждение на усещането как въпреки голямото разнообразие в магията на гледките можем да открием великата простота на Смисъла.“

Работата ѝ в ателието е съсредоточена главно върху цвета, тона и светлината, с които взаимодейства по впечатляващ начин, формиращ сглобката, с която изгражда пейзажа и неговата винаги неповторима атмосфера и дълбочина. Момент, в който композицията се подрежда сякаш от само себе си – съвършено обмислена и оразмерена. Въздухът, водата, земята, техният ритъм, атмосфера и светлина заедно с всеки детайл от пейзажа са перфектно разгадани в растителността, пясъка и изобразените самотни човешки фигури, които са органично свързани помежду си.

Пейзажите на Мими Добрева носят

усещането за полет, за свобода и за космическо приобщаване.

Върховно преживяване, породено от силата на съвършено лаконичната живопис на художничката.

След посещението на изложбата на Мими Добрева „Късно море“ в галерия „Стубел“ се върнах към написаното от Шарл Бодлер (1821 – 1867) стихотворение „Човекът и морето“ („Цветя на злото“, 1857):

Човече, ще цениш морето в своя път!
Съзираш своя дух като във огледало
в това море, на бяг отдадено всецяло,
и бездна също тъй горчива е духът.
Обичаш в своя лик да се потапяш, ето –
с очи или с ръце прегръщаш го, и тук
сърцето ти за миг забравя своя звук,
заслушано в гласа несдържан на морето…

Равновесието между ума, тялото и духа позволяват на Мими Добрева да събере разпръснатите части на природата и да ги обедини в голямата вълна на своята живопис.

Галерия „Стубел“ представя в изложбата „Късно море“ четиринадесет живописни платна, създадени от Мими Добрева през последната година.


+++


Публикацията е от Бюлетин на СБХ, брой 01 / 2022, 34 с.
Целия брой можете да разгледате и прочетете тук:

Смислови групи: