Наташа Ноева
Галерия (2)

16 – 30 март 2022
галерия „Крис“, Асеновград

Галерия „Крис“ в Асеновград представи изложба скулптура на Русен Дойков, която с основание предизвика интереса на зрителите и специалистите. Авторът населява експозиционното пространство с абстрактни пластики от колорирана стомана, патинирано или галванизирано желязо, с еклектични композиции, включващи широк репертоар от геометрични обеми от равнини с неправилна свободна форма, които са свързани на принципа на свободната асоциация. Структурата на творбите е променена от релационна към обща симетрия, а композицията става холистична. Геометрията и системите от ортогонални линейни образувания са посоки, върху които художникът работи през последните десет години, а творбите засягат

пластични проблеми, отнасящи се до формата и нейното възприятие.

Той се впуска в изследване на пространствените измерения, но погледнати в друг аспект – от гледна точка на формообразуването и конструирането на обекта.

Русен Дойков изучава формата като резултат от логично свързани в пространството правоъгълни елементи с фрактален характер, нейната редукция и как тя взаимодейства в нови комбинации една спрямо друга в различни опозиции: конвекс – конкав; експониране: вертикал – хоризонтал; материалност: присъстващо – отсъстващо, правилността като условие за трансформация на равнините в повърхнини. Фокусира се върху връзката между вътрешната структура и нейното външно проявление и вариативност и върху отношението между цвета и формата. „Може да се каже в някакъв смисъл, че

работите са визуална поезия.

По същия начин, по който поезията се обуславя от пространствата между думите, тази скулптура се нуждае от пространството и тишината между формата и цветовете. Това пространство за въображението отмества еднозначността на плътните форми в една нелинейност на разказа и дава възможност за различни прочити. Творбите не са скулптура обект, а някакъв континуум пространство обект“, сподели авторът, а мотивите за тяхното създаване можем да открием в мисълта на Ворингер: „Всяко произведение на изкуството е плод на психически потребности и задоволява психически потребности.“


+++


Публикацията е от Бюлетин на СБХ, брой 02 / 2022, 28 с.
Целия брой можете да разгледате и прочетете тук:

Смислови групи: