Емил Попов
Галерия (5)

1 – 20 март 2022
Арт център – Плевен

Изложбата на Красимир Митов е очаквана и необходима. За мен като преподавател, в чийто курс той завърши Националната художествена академия през 1999, за галерията, която със своето чудесно пространство и имидж на място, в което се показва изкуство, селектирано по най-висока естетическа мярка. За всички, които следят и разбират скулптурата на Краси Митов, сега ще я видят в пълния ѝ диапазон на въздействие. Като гледам творческата биография на Краси, отчетливо си давам сметка, че нещата, в които вярвах и вярвам като художник, работят. А те са: направи това, което е в твоите ръце и възможности, във времето и мястото, което създателят ти е отредил; с най-голяма откровеност, до която можеш да стигнеш. Това според мен може да се нарече твоята реална, актуална, действаща свобода. Не онази илюзорната, непостижима и обезкуражаваща, в чиито обятия, ако останем, има опасност да се отдадем на меланхолично бездействие.

Дотук с моите общи думи.

Красимир Митов / поглед в изложбата


Краси Митов избра веднага след Академията, а и по време на следването, ясен, категоричен път за своята творческа реализация. Нещо, което отговаря на личността му. Формата, чрез която се изразява, е изчистена, семпла. Може да се каже, че тя носи синтезиран изказ на своето послание, в което усещаме водещата роля на пространствената категоричност в структурата на творбата, убедителната изява на езика на материала (оцветен бетон, камък, дърво, метал). За мен е особено важно да видя, че този подход към формата Краси Митов сполучливо може да приложи не само в геометрично преобладаващата композиция, а също и в работите, свързани с човешката натура – портрет и женско тяло. Това разтваря представата за творческата му територия като преживяване и материализиране в убедителна цялост на художническите му стремления.

Красимир Митов / от изложбатаВ тази изложба Краси Митов разкрива своя процес, своите умения и интереси. Колажните рисунки освен като самите себе си могат да се схващат и като източник за скулптурни проекти. Женските тела от шамот заедно с рисунките сполучливо стоят в контрапункт на геометричните композиции. Краси Митов постига автентично внушение чрез много семпли средства в работите си – геометрични съпоставяния, преплитащи често два различни материала, изчистена цветност, която усилва волтажа на формата, характерната специфика на всеки от материалите, с които борави. Очевидно е, че неговата скулптура може да въздейства както в кавалетен, така и в екстериорен мащаб чрез своята естетическа универсалност, ако думата е точна. Работите, реализирани в скулптурни симпозиуми – национални и международни, както и тези в по-голям мащаб тук, го доказват най-ясно. Събрани в пространството на галерията, можем да ги усещаме поотделно, а също като вариации по една сякаш тема. Носещи

богатство и автентичност със семплостта на своите форми, монументалността и спокойствието им.

Красимир Митов е завършил средното училище по каменоделие в с. Кунино. Мога да кажа, че то като единствено такова в България е естествен трамплин за младеж, решил да се посвети на скулптурата. Може би от това ранно време Краси е усетил заложените в камъка като изначален материал семплост, монументалност, тишина. Особености, които във висока степен ще са в основата на неговата скулптура и които са най-силната ù страна. Това е негов патент в нашата художествена реалност, който впечатлява и му отрежда категорично място в гилдията. А ето и фактологията: 4 награди за скулптура от 2016 до 2021 от национални изложби, самостоятелни изложби в галерия „Сезони“ (София), галерия „Савчеви“ (Оряхово), групови изложби 2001 – 2021, международни симпозиуми за скулптура в Чехия, Румъния, Индия и България. За всички е ясно, че тази творческа биография Красимир Митов реализира в нашето трудно за изкуство и не само време. Въпреки него, с волята и отдадеността на творческия си порив. Пожелавам му здраве и случки, в които да разгърне творческия си потенциал в годините на неговата зрялост.


+++

Публикацията е от Бюлетин на СБХ, брой 01 / 2022, 46 с.
Целия брой можете да разгледате и прочетете тук

Смислови групи: