Галерия (7)

23 март – 10 април 2022
галерия Нюанс, София

Владимир Аврамов е художник, чието творчество се развива в две различни посоки – от една страна, стенописи в сакрални пространства, съобразени с канона и заданието на инвеститора, и от друга – собствено артистично поведение с ярка индивидуалност и присъствие.

Впрочем авторовият поглед се налага дори и в изписването на църквите – на базата на канона е разработен особен стилистичен похват, който отличава неговите изображения. И ако след портретите на светци по сводовете на храма обърнем поглед надолу, към заобикалящия ни свят, ситуацията се променя.

Кои са достойните да бъдат портретувани? Само лица на хора или кръгът включва обекти и състояния, които художникът желае да анализира, като създава техен своеобразен портрет?

Ако да придадеш собствен смисъл на едно произведение е в основата на въздействието му върху публика, то и посланията в настоящата изложба са двуполюсни. В картините е заложена способността за диалог и свобода на избор. В някои от тях се виждат богати пластове, структури и цветови наслагвания, които бихме могли да съотнесем към стенописа и към запечатването на време и пространство.

  • Владимир Аврамов / от изложбата
  • Владимир Аврамов / от изложбата

Появата на така наречените иконични образи, които остават вечни в променящите се времена, ни подсещат за красивата, поетична страна на портретуването в изобразителното изкуство. Както самият автор цитира Анди Уорхол:

„Трябва да оставите малките неща, които обикновено биха ви отегчили, изведнъж да ви развълнуват.“

В образите на животни бихме могли да видим едно леко намигване към съвременните проблеми и особения период, в който живеем днес.

Като създаваме портрети на страх, вълни, емоции и размисли, всъщност ние проектираме и част от себе си и, разбира се, света около нас във всеки фрагмент от живописната повърхност. Дори жестът на изграждане на всяка мазка напомня за някоя отнесена от пясък следа и все пак останала днес пред нашите погледи – въздействаща отвътре навън и обратното.


Светозар Бенчев


+++


Публикацията е от Бюлетин на СБХ, брой 02 / 2022, 33 с.
Целия брой можете да разгледате и прочетете тук:

Смислови групи: