Проектът „7 х 5 х 3“ е актуализация на вече историзираните три издания „10 х 5 х 3“. През 2001, 2006 и 2011 бяха предложени 30 гледни точки и представени 150 художници с принос към утвърждаването на нови посоки на развитие в българската живопис. В настоящия проект 7 млади изкуствоведи анализират и полемизират актуални процеси в съвременната българска живопис. Проектът „Критически преглед“ на Станислава Николова гради мостове между минало и настояще. Петима художници представят своите живописни рефлексии върху предварително подготвени за всеки един от тях програмни текстове на най-изявените критици от 1920-те – Сирак Скитник, Николай Райнов и Гео Милев. „Нюанси“ на Боряна Вълчанова представя автори, които прилагат различни подходи в създаването на живописната материя, използвайки неприсъщи материали, техники и изразни средства. Елица Терзиева анализира  в своя проект „МАКРОмикрон“ как да бъде „овладяно“ безпределното и въведено в обсега на човешките сетива чрез свръхсетивността на твореца. „Сюрреално или отвъд реалността“ и Румена Калчева поставят въпроса може ли да се говори за български сюрреализъм като обособено направление в съвременната българска живопис. В „Отвъд концепцията“ Сузана Каранфилова конструира проекта си около съзнателно избрана критична позиция към случващото се в българското изкуство и живота ни. Валентин Славеев и „Транскрипция в пространствата“  търсят конвенциите между картината, мислена като затворено пространство в своята материална граничност, и автора като отворено пространство, познаващо своя свят, но способно да транскрибира външния. В „Образно казано“ Любен Домозетски размишлява върху значението и мястото на образа в съвременната живопис. Проектът се реализира съвместно със секция „Живопис“ на СБХ. Издаден е каталог на български и английски език.

Каталога от изложбата можете да намерите тук. 

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Министерство на културата.