+++

В личните архиви на художниците има данни, които се събират от 1950-те години. Архива се попълва с нови данни както от новоприети членове, така и от роднини и приятели на починали художници.

Целенасочено архивът се оформя през 1952 година. Първият завеждащ „Личен състав“ е Иван Антонов, художник, член на СБХ. Той е назначен на 20.09.1952 и напуска през 1974. Антонов пръв въвежда попълването на личен формуляр от художниците. В периода 1974 – 1979 година на тази длъжност е Елена Велчева, работила преди това е била в „Личен състав“ на Художествената академия. Тя създава картотека на художниците. Наталия Желева започва работа през 1976 и заедно с Велчева продъжлава да подрежда и допълва личните папки на художниците. 

В някои папки (обикновено на по-възрастните и починалите членове на СБХ) има информация от студентските им години, както и справки и характеристики, писани по различни поводи. Във всяка папка има информация, подадена лично от авторите (биографии, каталози, снимки), както и такава, събирана от различни печатни и електронни издания.+++

Работа с архива

С протокол № 23 от 09.01.2017 на ИБ се определят следните тарифи за предоставяне на данни от личните архиви на художници, членове на СБХ.

 • Членове на СБХ
  За членове на СБХ, студенти, докторанти, научни работници, дипломанти, преподаватели, пенсионери  цената е 2 лв. на час за ползване на материали за едно лице, при четене и преписване на ръка, без изнасяне на документите от кабинета. За предоставяне на фотосканирани данни ценаата е 0,20 ст. на страница. Не се допуска снимане от външни лица със собствена техника.

 • За нечленове на СБХ и институции
  За физически лица и институции таксата за използване е 3 лв. за 1 час ползване на материали за едно лице, при четене и преписване на ръка, без изнасяне на документите от кабинета, за предоставяне на фотосканирани от нас данни по 0,40 ст. на страница. Не се допуска снимане от лицата със собствена техника.

  Сумите са с включен ДДС и се заплащат в касата на СБХ.

 • Условия
  Данните се предоставят за ползване след одобрение от ръководството, като лицето или институцията отправят писмена молба за това.

+++

Работно време за ползване на архивните единици

понеделник – петък
от 14:00 до 16:00 часа

+++

За контакт

Наталия Желева
02 / 94837 28