26 септември – 12 октомври 2013
галерия „София прес“

При реставрацията на картини от Славка Денева се открояват интересни проблеми, които се дължат както на нетрадиционната й техника, така и на лошите условия на съхранение на голяма част от тях през годините.[…] Интересна е историята на „Етюд на голо тяло” (инв. № 36). Тя е използвала обратната страна на платно с пейзаж от Търново, рисуван от баща й. Можем да видим три етапа от промените в тази картина. Първият е пейзажът, изграден с характерни за Борис Денев четки с високо импасто, в комбинация с шпакли. При втория Денева сваля пейзажа от подрамката, грундира гърба и върху него рисува голо тяло, но го оставя незавършено. Следва третият етап на промени. Очевидно загубила интерес към етюда, тя е започнала натюрморт върху пейзажа. Това изображение има ескизен характер […] В процеса на реставрация бяха открити четири случая, в които тя е рисувала на гърба на картини от Борис Денев, върху три от тях е запазен подписът му. Прави впечатление, че те са в добро състояние и едва ли могат да бъдат оспорвани художествените им качества. Въпреки това са били частично или цялостно замазани, преди Сл. Денева да ги използва отново. Според стиловия анализ те следва да бъдат датирани през 60-те години. А това още повече усложнява нашите хипотези, тъй като Б. Денев умира през 1969. Възможно ли е той сам да е позволил на дъщеря си, поради липса на средства за нови платна например, да рисува върху негови картини? Отговор няма да получим […]

Техниката на живописване на Борис Денев далеч не е толкова експериментална като тази на Славка Денева. Картините му са близки до класическото изграждане. Интересна особеност е използването на по-тясно тъкано платно (при картината „Дамски портрет” инв. № II 14 ширината на плата е едва 70 см.). Такива двойно по-тесни от традиционната ширина платна се срещат и в други негови картини, макар подобно платно да се среща сравнително рядко в творчеството на художниците у нас. Въпреки че маниерът му на живописване е характерен и разпознаваем,

техниката му на работа с боите е много разнообразна:

можем да видим плътни, тънко нанесени цветни партии с деликатно нюансиране („Зимен поход”), динамични мазки с високо импасто, комбинирани с леки сухи четки, през които грундът прозира и участва в колористичното развитие на картината („Дамски портрет“, „Пейзаж” , която се явява втора страна на картина на Славка Денева, и др.), смело моделиране и смесване на боите с шпакла на големи цветни партии („Созопол”, „Пейзаж от Велико Търново” и др.). Макар и рядко художникът е използвал гърба на картините за основа на друга картина (напр. „Незавършен портрет на Славка Денева/Пейзаж”)….. (проф. Стефан Белишки)