Галерия (2)

Длъжност

  • Координатор ПР
  • Координатор международна дейност
  • Редактор на Бюлетин на СБХ и новия сайт sbh.bg
  • Администратор на страницата на СБХ във Фейсбук

  • От страна на СБХ отговаря за международния образователен проект ArtCRelief по програма „Еразъм +“ (2021 – 2023), съвместен за СБХ и още 6 европейски организации.

+++

Контакт

+++


Визитка

Юлия Портарова е родена в София. Завършва българска филология и втора специалност история в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Член е на Съюза на българските журналисти. Работила е като редактор в издателства и в периодични издания в областта на архитектурата и дизайна, на политиката и икономиката. Участвала е в създаването на рекламни проекти за големи бизнес компании. Има дъщеря Мила.

Юлия Портарова работи в СБХ от 2012. От 1 декември 2020 е координатор на проекта sbh.bg (Информационна платформа на СБХ) и е част от основния му екип.