Галерия (1)

Длъжност

  • библиотека
  • фотоархив


+++

Контакт+++

Визитка

Румяна Недялкова е родена в София през 1958. Завършила е 9 Френска езикова гимназия (1976). Дипломирана е със специалност „Архитектура“ във ВИАС (днес УАСГ) през 1981. Трудовият ѝ път е преминал в системата на държавните архиви, като е работила като експерт по комплектуване и обработка на фондовете в Централния държавен технически архив (1981–1988) и в ЦДА (2012–2019). Научен сътрудник (1988–1992), завеждаща международното сътрудничество (1993–2012). Ползва френски, английски и руски езици.

Румяна Недялкова постъпва на работа в СБХ през 2020 като и.д. завеждащ библиотека и фототека на СБХ.