(1932–2021)

Галерия (2)

Svetoslav Genev (1932–2021)

Svetoslav Genev se narodil 22. září 1932 v Plovdivu. V roce 1958 vystudoval divadelní kulisy u prof. Georgi Karakaševa na Národní výtvarné akademii. Skoro celý svůj život pracoval na scéně Činoherního divadla v Plovdivu a hostoval v mnoha bulharských divadlech. Jednou z nejvýraznějších prací byla realizace scénografického řešení hry West Side Story, kterou v roce 1967 uvedlo Činoherní divadlo v Plovdivu. Vytvořil pro ni celkovou instalaci scény z automobilových světel, což vyvolalo i pozitivní vlnu u kritiky. Podle Christiny Djakové se dá toto řešení nazvat multimediální, jelikož 1640 světel z Moskviče 407 bylo synchronizováno se stereo hudebním systémem, který podle některých byl použit na divadle v Bulharsku vůbec poprvé.

O dva roky později vytvořil scénografii ke hře Atentát na motivy hry Georgi Markova Atentát v zavřené ulici. V hlavních rolí vystupovali Rusi Čanev, Stefan Mavrodiev a Katja Paskaleva. Svetoslav Genev byl i mezi iniciátory založení Národního gymnázia scénických a studiových umění v Plovdivu z roku 1975.

V letech 1966 až 1975 byl ředitelem ČD-Plovdiv a zejména za jeho působení na pomyslní divadelní vyšlo mnoho hvězd z různých tvůrčích oborů, např. Krikor Azarjan, který zde debutoval jako režisér. Byl členem Svazu bulharských výtvarníků a nositelem mnoha ocenění.


+++


Светослав Генев (1932–2021)

Светослав Генев е роден на 22 септември 1932. в Пловдив. През 1958 завършва театрална декорация при проф. Георги Каракашев в НХА. Почти през целия си живот работи на сцената на ДТ-Пловдив и гастролира в много български театри. Едно от ярките творчески постижения на художника е реализацията на сценографското му решение за пиесата „Уестайдска история“ през 1967 в пространството на ДТ-Пловдив. В нея той създава тотална инсталация на сцената от автомобилни фарове, което провокира и вълна от позитивни реакции на критиката. По думите на Христина Дякова решението може да се определи като мултимедия, тъй като въздействието на 1640-те фара от Москвич 407 е синхронизирано със звук от стереофонична система, която според някои е и първата, използвана на българска сцена.  

Две години по-късно той създава сценографията за „Атентатът“ по пиесата на Георги Марков „Атентатът в затворената улица“. В главните роли са Руси Чанев, Стефан Мавродиев и Катя Паскалева. Светослав Генев е и сред инициаторите за създаването на Националната гимназия за сценични и екранни изкуства – Пловдив през 1975.

Между 1966 и 1975 Светослав Генев е директор на ДТ-Пловдив и именно при него изгряват творческите звезди на редица таланти сред които и на Крикор Азарян, който прави режисьорския си дебют именно на сцената на Пловдивския театър. Светослав Генев членува в СБХ и през годините е удостояван с редица награди за сценографските си решения.


+++


Der deutshe Text aus der Ausstellung “Zeitenbrücke. Das Bühnenbild in Bulgarien – 60 - 80 Jahre des XX Jh.” Bulgarisches Kulturinstitut Berlin / 27.03.2022 – 15.04.2022Svetoslav Genev (1932–2021)

Svetoslav Genev wurde am 22. September 1932 in Plovdiv geboren. 1958 schloss er sein Studium bei Prof. Georgi Karakashev an der Nationalen Kunstakademie ab. Sein ganzes Leben lang arbeitete er hauptsächlich für die Bühne des Theaters in Plovdiv aber er gastierte auch an vielen anderen bulgarischen Theatern. Eine der kreativsten Arbeiten des Bühnenbildners war 1967 die Umsetzung seines Konzeptes für „West Side Story“ für das Theater in Plovdiv. Die Bühne wurde von einer Installation von Autoscheinwerfern beherrscht, was ihm zahlreiche begeisterte Kritiken eintrug. Die Theaterhistorikerin Christina Dyakova bezeichnete diese Lösung als multimedial, da die 1640 Scheinwerfer mit dem Klang der Musik, die von allen Seiten herkam, synchronisiert wurden. Dies war das erste derartige Projekt auf einer bulgarischen Bühne.

Zwei Jahre später schuf er das Bühnenbild für „Das Attentat“ nach Georgi Markovs Werk „Das Attentat in der Sperrstraße“ mit den, in Bulgarien berühmten Schauspielern Russi Chanev, Stefan Mavrodiev und Katya Paskaleva.

Svetoslav Genev war Mitinitiator der Gründung des Nationalgymnasiums für Bühnenbildkunst in Plovdiv im Jahr 1975.

Zwischen 1966 und 1975 war Svetoslav Genev Direktor des Theaters in Plovdiv. Während seiner Amtszeit entdeckte er eine Reihe von Talenten, darunter Krikor Azaryan, der sein Regiedebüt auf der Bühne des Plovdiv-Theaters gab.

Svetoslav Genev war Mitglied des bulgarischen Malerverbandes. Er wurde Laufe der Jahre mit zahlreichen Preisen für seine kreativen Bühnenbilder ausgezeichnet.