СБХ е колективен член на Международната организация на професионалните художници  IAA/AIAP към UNESCO, в която не се допуска индивидуално членство.

Членската карта IAA/AIAP се издава за една календарна година при заявяване от страна на член на СБХ, при условие че е заплатил членския внос към съюза включително за годината на издаване. Картата важи за една календарна година и осигурява безплатен или с редуцирана цена вход в многобройни музеи, галерии и археологически обекти в целия свят.

IAA/AIAP

+++

За информация относно издаването на карта

Мария Павлова, административен секретар
тел.: 02 944 61 15, 02 948 37 11
е-mail: info@sbh.bg