Всеки новоприет член на СБХ получава безсрочна членска карта след утвърждаването му от Управителния съвет и заплащане на встъпителен членски внос. Картата е поименна, с лична снимка. С нея се осигурява безплатен вход в Националната галерия и Софийската градска галерия.

Предстои изработването на нови карти с годишни марки, удостоверяващи редовността на членовете. +++

За информация относно издаването на карта

Мария Павлова, административен секретар
тел.: 02 944 61 15, 02 948 37 11
е-mail: info@sbh.bg