Според устава в СБХ могат да членуват художници, които не са в състава на определена секция, а да се определят като свободни членове.