Настоящ творчески секретар на секция Реставрация е Стефко Аенски.


За секцията

Членовете на секция „Реставрация“ работят успешно в областта на опазването на културното наследство – движими и недвижими културни ценности. Секцията представя своята дейност с изложби, конференции с табла, постери и презентации. Затруднение е представянето на оригинали поради недвижимостта на културната ценност и режима на транспорт, охрана и съхранение на движимите ценности.


Кратка история

Важен момент от историята е създаването на катедра „Реставрация“ към Националната художествена академия, в която се обучават кадри с възможност за реализация в областта на опазването на културното наследство. Съвместният живот и проблеми се решават на събрания на секцията. Значими имена в областта на опазването и дейността на секцията: проф. Любен Прашков, проф. Григори Григоров. Специалисти, обучавали се в чужбина: Лозинка Койнова, Петър Петров, Пламен Петров, семейство Дживданови и Вацлав Йосифов Копецки.


Други изложби и кураторски проекти

  • Форум „Реставрация“, съвместно участие с Асоциацията на реставраторите в България и секция „Реставрация“ към СБХ. Форумът е гостувал дълги години във Велико Търново след провеждането му в София.
  • Форум „Реставрация“ се е провеждал в градовете София, Кюстендил, Благоевград и Плевен.


Някои важни издания

  • Сборник доклади от юбилейна научна конференция „40 години катедра „Реставрация“ в София – 01.11. 2013, съвместно с членовете на секция Реставрация 2020.
  • Списание „Реставрация“ на Асоциацията на реставраторите в България за теория, практика и история на българската реставрация, съвместно с членовете на секция Реставрация 2020.
  • Самостоятелни албуми, каталози и дипляни не са издавани. Плакати и покани са издавани за секционни изложби преди създаването на Асоциацията на реставраторите в България и при съвместните форуми.


Партньори

Секция „Реставрация“ е член на „Асоциацията на реставраторите в България“. Повече за дейността й можете да прочетете тук


Проблеми и дефицити

Реставраторите са без авторски права върху проектите, които изготвят, което трябва да се промени със съдействието на законодателни органи и с инициативата на СБХ. 

Проблем при опазването на културни ценности, по-точно недвижими, е Законът за обществените поръчки, при който крупни строителни фирми изпълняват пълен инженеринг и специалисти реставратори се явяват подизпълнители, въпреки че работата на реставратора е в основата на опазването. Законът на практика унищожава и е пагубен за опазването на културните ценности.