В секция керамика членуват 140 художника (от тях 5 на възраст до 35 години), които работят в сферата на скулптурата в материал и керамиката. Предстои запълването на съдържанието от ръководството на секцията.