Членове

В секция „Графика и илюстрация“ членуват 309 художника.

11 художника в секцията са на възраст под 35 години.


Ръководство

Творчески секретар: Десислава Христова-Тошева

Членове на ръководството: Буян Филчев, Виолета Апостолова, Стефан Гаджовски, Цвета Петрова


Представяне

 Предстои запълването на съдържанието от ръководството на секцията.