-
Галерия (11)

През годините, успоредно с изявите си като фотограф и баскитарист в метъл банда, Соня Радева участва в много проекти, уъркшопи, пленери, изложби. Експериментира с много материали – месинг, хартия, дърво, камък, но основно нейно изразно средство остава стоманата. А пластичната форма от стомана освен видимите си стойности и играта с качества като триизмерност, габарити, равновесие и плътност може да носи в своята същност и паметта за специфичните технологии в творческия процес. Така художественият обект понякога може да се асоциира с огън или студ, да внушава илюзия за твърдост и тежест, за изящество или вечност. Понякога може да бъде отъждествяван и с презрителното „ръждясало желязо“, но може би

смисълът на изкуството се състои именно в съчетаването на обикновени неща

и понятия с нови и нестандартни идеи.

 При представянето си в Националната младежка изложба за живопис и скулптура 2021, Соня получава наградата на галерия „Слон“. Номинацията се състои в предоставената възможност за осъществяване на първата ѝ самостоятелна изложба. В навечерието на коледните празници публиката е поканена да прочете странните „Житейски мисли“ на един млад човек.

Соня Радева е представена от Емил Бачийски