Община Благоевград поема домакинството на петата (след възстановяването  й) зонална изложба „Струма“ 2017. Изложбата ще се проведе в ГХГ – Благоевград и в изложбената зала на РИМ – Благоевград. Ще продължи от 18.11. до 18.12.2017 г.
Всяка от трите общини – Перник, Благоевград и Кюстендил, организира транспорта на творбите на своите автори.
 
Условия за участие:
Авторите могат да представят:
  • до 3 творби - живопис, графика, скулптура и приложно изкуство
  • 1 творба – неконвенционално изкуство
При приемане на творбите всеки участник заплаща 10 лв. за каталог. Сумата не се възстановява при отхвърляне на предложените творби.
Поради ограничената експозиционна площ са определени 2 линейни метра за всички произведения на един автор.
 
Творбите се приемат в ГХГ – Благоевград на 11. и 12.10.2017 г. от 9 до 18 часа.
Откриване на изложбата – 18.11.2017 г., 12 часа