Двадесетото международно биенале на графиката – Варна 2019 се организира от Община Варна, Министерство на културата, Съюз на българските художници и се провежда под патронажа на кмета на град Варна.

Цели

 1. Представя достижения на световното графично изкуство.
 2. Стимулира творчески изяви и контакти на художници от цял свят

Време и място

 1. Двадесетото международно биенале на графиката – Варна се открива на 13 август 2019 г. в 18. 00 ч., в Градската художествена галерия „Борис Георгиев” – Варна.
 2. Краен срок за получаване на творбите във Варна – 31 март 2019 г. 
 3. Адрес:  Международно биенале на графиката, ГХГ „Борис Георгиев”, ул. „Любен Каравелов” 1, 9002 Варна, България, тел./факс: 052 60 77 37; e-mail: pbvarna@gmail.com

Условия за участие

 1. Не се взема такса за участие.
 2. Всеки участник може да изпрати максимум две графични творби, създадени през последните две години и изпълнени в класически техники, позволяващи тиражиране (без принтер). Размерът на графичните творби трябва да не е по-голям от 80х120 см и не по-малък от 20х20 см.
 3. Етикетите трябва да са залепени на гърба на графиките и да са попълнени с печатни букви на английски език.
 4. Творбите да не се изпращат в рамки, а в тубуси или между две твърди плоскости.
 5. На тубуса трябва да пише "Печатни материали без търговска стойност".
 6. Във формуляра за участие (от тук) авторът дава съгласие или несъгласие творбите му да бъдат откупени и сам определя цената в български лева или в евро. Данните от формуляра се включват в каталога и други публикации във връзка с биеналето.
 7. Подписване на формуляра означава съгласие с регламента на биеналето.
 8. Творбите се журират от селекционно жури. Неприетите творби се връщат с всички останали след закриване на биеналето.
 9. Графиките на специално поканените участници не се журират.
 10. Разходите по изпращането на работите са за сметка на автора, а тези за връщането им – на организаторите.
 11. За щети, нанесени по време на транспортиране на творбите, организаторите не носят отговорност.
 12. При желание участниците сами застраховат творбите си.
Награди

Международно жури на присъжда следните награди:

 • Голяма награда на град Варна       2000 евро
 • Специална награда на журито       1500 евро
 • Три равностойни награди по         1000 евро
 • Награди на културни институции и спонсори.

Носителят на голямата награда е поканен да направи самостоятелна изложба в рамките на следващото биенале. Всички разходи по организацията на самостоятелната изложба, както и тези по издаването на самостоятелен каталог се поемат от организаторите.

 

Пълният регламент на 20-ото биенале и формуляри за участие могат да бъдат получени и от СБХ, секция „Графика и илюстрация”, София, „Шипка” 6.

 

За улеснение на българските автори е организирано приемане на графиките:

22 април 2019 г. (понеделник) от 10.00 до 17.30 часа

СБХ, секция „Графика и илюстрация”, София, „Шипка” 6, IV ет.

За допълнителна информация: 02 846 72 48, Албена Спасова