През април 2019 в Галерия-книжарница „София прес“ ще бъде открита изложбата „Мини текстил”. Секция „Текстил” организира за втори път изложба на малките текстилни форми (предишната беше през 2016-2017 г.) Регламентът остава същият – максимален размер 20 х 20 см и 20 х 20 х 20 см, а техниката и материалите – традиционни и нетрадиционни, виждани и невиждани, чисто текстилни и смесени, плод на авторските умения и фантазия.

Изложбата е отворана за всички автори, които работят в сферата на текстилното изкуство.

Ще бъдат поканени и автори от чужбина.

Творбите ще се приемат на 12 април 2019 в Галерия-книжарница „София прес“, ул. „Славянска“ 29 от 11:00 до 17:00 часа.

Творбите, които ще бъдат изпратени по пощата или по куриер, да бъдат адресирани до Ани Шапкарева – ул. „Шипка“ 6, СБХ, София 1504.

Изложбата ще се открие на 16 април 2019 от 18:00 часа.