Организатори на Седмия форум "Малки графични форми" са СБХ – секция „Графика и илюстрация” и Галерия „Арт Алея”

СБХ – СЕКЦИЯ „ГРАФИКА И ИЛЮСТРАЦИЯ”, ГАЛЕРИЯ „АРТ АЛЕЯ”

Условия за участие:

Форумът е отворен за всички съвременни художници. Всеки автор може да представи до 3 произведения, създадени през последната година, подписани самолично и професионално, съобразно общоприетите изисквания.

Няма ограничения за техника.

Графиките се предават или изпращат без паспарту и без рамка.

Размери:

  • Максимален формат на хартията – 30х32 см

Изображението може да варира в допустимите граници за графика малък формат.

Допълнителни изисквания:

За рекламиране и популяризиране на събитието е необходимо всеки автор да предостави CD, съдържащо информация на български и английски за произведенията: автор, размер, техника, година на създаване, цена и снимки на творбите в резолюция: 300 dpi или същите да бъдат изпратени на e-mail: albenasa1@abv.bg

• Tакса в размер на 10 лв., която не подлежи на връщане, независимо от резултатите на селекцията.

• Графичните листове се приемат без рамки. Секция „Графика и илюстрация” осигурява тяхното рамкиране.

Срокове:

• Представяне на работите: 31 октомври (четвъртък) 2019 от 10.00 до 17.00 часа

в секция „Графика и илюстрация” – СБХ, ул. „Шипка” 6, ІV етаж;

Откриването на изложбата е планирано за ноември в галерия „Арт Алея”, София. Точната дата ще бъде оповестена допълнително

Важна информация:

И тази година организаторите се солидаризират с инициативата „Само за фенове”.

В рамките на петия форум ще бъде проведена акция на графични произведения. Това е възможност, насочена към ценителите и колекционерите на графика да се сдобият с произведения на любимите си автори на атрактивната цена от 50 лв.

Акцията ще бъде от 15.00 до 18.00 часа в галерия „Арт алея” в деня на откриването.

Който желае да се включи в нея, може да представи произведения без рамка и паспарту, с размер на хартията до А4. Няма ограничения на техника, брой на графичните листове и година на създаване. Допустимо е творбите, участващи в акцията, да са допълнителни бройки от тиража на същите произведения, участващи в изложбата.

•Ще бъдат присъдени 3 награди:

Награда за цялостно представяне

Награда за млад автор

Награда за принос при популяризиране на събитието.