На 16 ноември 2017 г. (четвъртък) от 14 часа в Заседателната зала на СБХ ще се проведе събрание на секция „Скулптура“ по въпроси, свързани с конкурсите за паметници.