Художествена галерия „Станислав Доспевски“ – Пазарджик организира петото издание на Националната графична изложба на името на Георги Герасимов. Тя ще бъде открита на 1 септември 2023. 

Цели на изложбата

 • Да почете и популяризира името и художественото наследство на големия български художник Георги Герасимов.
 • Да подпомогне изявите на съвременното българско графично изкуство.
 • Да популяризира изкуството на графиката и авторите работещи в жанра.


+++


Организация

 • Организатор на изложбата е ХГ„Станислав Доспевски“ със съдействието на Община Пазарджик, под патронажа на кмета – Тодор Попов.
 • Финансирането на изложбата се осигурява от утвърден бюджет, такси участие, дарения и рекламодатели.
 • Селектирането на творбите за участие в изложбата и определяне на наградените се осъществява от седемчленно жури. Журито се назначава със заповед на кмета на община Пазарджик.
 • Експозицията се аранжира от екипа на ХГ„Станислав Доспевски“ в зали на галерията.
 • ХГ„Станислав Доспевски“ връща творбите на авторите в посочените срокове (евентуални щети по време на транспортирането не се поемат от организаторите).
 • ХГ„Станислав Доспевски“ изготвя каталог, представящ събитието. Всеки участник ще получи безплатно един каталог.
 • ХГ„Станислав Доспевски“ партнира с медиите за отразяване и популяризиране на събитието.

+++

Награди

 • Три равностойни награди, всяка включваща диплом, плакет и парична премия от 1400 лв.
 • Награда за млад автор до 35 години – диплом, плакет, премия от 1400 лв. и покана за самостоятелна изложба в галерията.
 • Награда на Съюза на българските художници – от фонда на СБХ.
 • Почетна награда за принос към българското графично изкуство – диплом, плакет.
 • Наградените с парична премия творби остават във фонда на ХГ „Станислав Доспевск“ Пазарджик.


+++


Условия за участие

 • Право на участие имат всички художници, приели условията на статута и попълнили формуляра за участие.
 • Всеки автор може да участва с максимум три графични листа.
 • Художниците трябва да са автори и собственици на творбите.
 • Участниците приемат решенията на журито за окончателни.
 • При желание авторът може да дари творба за фонда на галерията, като дарителската воля не отменя участието на творбата в журирането и получаването на парична премия, диплома и плакет, ако бъде наградена.
 • Графичните творби трябва да отговарят на следните условия:

- да са създадени през последните три години
- да са с размер на листа, не по-малък от 50х70 см
- да са без рамка и паспарту
- да са изпълнени в графични техники, позволяващи тиражиране
- творби с размер над 100х70 см да бъдат във вид, готов за окачване
- творби, които са замислени да бъдат експонирани, без да бъдат поставяни под стъкло, и имат специфично авторско решение за експонирането им, да бъдат придружени със схема и във вид, готов за окачване
- на гърба на всяка творба (долу вляво) да бъде залепен етикет по образец с попълнена посочената информация.

 • Такса за участие – 20 лв. Таксата се плаща на място или по банков път по сметка: 

IBAN: BG31UBBS80023116253710
BIC: UBBSBGSF
Банка ОББ – Пазарджик

За творбите, недопуснати до участие в изложбата, таксата не се възстановява.

 •  При изпращане творбите трябва да са придружени със:

- четливо и изцяло попълнен формуляр по образец (виж по-долу)
- квитанция за платена такса
- точен адрес за връщане на творбите
- телефон и e-mail за връзка

 •  Творбите се изпращат на адрес:

 ХГ „Станислав Доспевски“
пл„ Константин Величков“ 15
4400 Пазарджик 

 • Разходите  по транспортирането на творбите са за сметка на участниците.
 • Участниците се съгласяват творбите им да бъдат използвани от организаторите за рекламни цели на изложбата.
 • При продажба на творба по време на изложбата, комисионата е 20% в полза на галерията.


+++


Срокове

 • Последен срок за получаване на творбите – 30 юни 2023 (важи датата на пощенското клеймо).
 • Журиране – 7 юли 2023
 • Откриване на изложбата – 1 септември 2023
 • Закриване на изложбата в ХГ „Станислав Доспевски” – 3 ноември 2023
 • Връщане на творбите на авторите в срок до – 31 декември 2023


+++ 


За контакти:
0895 604 964
ggerasimov.pz@gmail.com

Формуляр можете да изтеглите от 

тук