СБХ съвместно със Софийския зоопарк и Столична община стартират отворена дългосрочна програма за естетизиране на откритите пространства на зоологическата градина. За разлика от световните традиции у нас това място за забавления, образование и социална комуникация е почти напълно лишено от присъствие на произведения на изкуството. В конкретния случай става дума за липсата на скулптура в публично пространство, която би трябвало да бъде неотменима част от визията на зоопарка. За постепенното осъществяване на горното се отправя настоящата покана към всички български художници за представяне на идеи и проекти на анималистична тема. Същите ще бъдат осъществявани поетапно, във връзка с конкретни местоположения и в зависимост от ангажирането на спонсори за всяка отделна творба. Предложения и проекти ще бъдат приемани от Мариела Янакиева и дебатирани от комисия жури, която ще заседава веднъж в месеца в СБХ на ул. „Шипка” 6.