ЖИВОПИС

 1. АНЖЕЛА ТЕРЗИЕВА
 2. ВАЛЕНТИН ШАЛТЕВ
 3. ГИНКА ДИМОВА
 4. ДАМЯН БАЕВ
 5. ДЕСИСЛАВА КОСТАДИНОВА
 6. ДИМИТРИЙ ПЕТРОВ
 7. ЕКАТЕРИНА РАДЕНКОВА
 8. ЕСЛИЦА ПОПОВА
 9. ИВЕЛИН ШИРОВ
 10. МАГДАЛЕНА ЙОТОВА
 11. МАРТА МОМЧИЛОВА
 12. МИХАЕЛА ИВАНОВА
 13. НАДЕЖДА БЕЛЕВА – ДИМИТРОВА
 14. НАТАЛИЯ ВЕЛЕВА
 15. ПЛАМЕН КИРИЛОВ
 16. РАДОСТИНА ДОГАНОВА
 17. РОМАН ПРОНЯЕВ
 18. РОСЕН ГЕОРГИЕВ
 19. СВЕТЛОМИР МАРИНОВСКИ
 20. СТОЯН ДИМИТРОВ
 21. ЦВЕТАНКА ГРЪНЧАРОВА
 22. ЦОНКО ГЕНОВ
 23. ЧАЙКА АБАДЖИЕВА

 

СКУЛПТУРА

 1. АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ
 2. АНАСТАСИЯ АНДРЕЕВА
 3. АНДРЕЙ ВРАБЧЕВ
 4. АНТОН КАМБАРЕВ
 5. АТАНАС ПЕЕВ
 6. БОРИСЛАВ АЛЕКСИЕВ
 7. БОЯНА КОЙНОВА
 8. ВЕНЦИСЛАВ МАРКОВ
 9. ВЕНЦИСЛАВ ШИШКОВ
 10. ГРИГОР МИЦЕВ
 11. ЖИВКО СЕДЛАРСКИ
 12. ЛЕОН БАБАЧЕВ
 13. МИЛЕНА МЛАДЕНОВА
 14. МИХАЕЛА КАМЕНОВА
 15. НИКОЛЕТА ИВАНОВА
 16. ОГНЯН ХРИСТОВ
 17. ПЕТЯ ПОПОВА
 18. РУМЕН ПАНАЙОТОВ
 19. ХЕРМАН ГШАЙДЕР

 

МОНУМЕНТАЛНИ ИЗКУСТВА

 1. БЛАГОВЕСТА ЖЕЛЯЗКОВА
 2. ИВАНИНА ТОДОРОВА

 

ДИЗАЙН

 1. ЕЛИЗАР МИЛЕВ
 2. ЗАХАРИ ГАНЧЕВ
 3. СИЛВИЯ СЪЛКОВА
 4. ЯНА ТОДОРОВА

 

КЕРАМИКА

 1. ЖЕНЯ АДАМОВА
 2. ЗЕЙНАБ ЯСЕР
 3. МИХАЕЛА КРЪСТЕВА

 

ТЕКСТИЛ

 1. ДИАНА МИТЕВА
 2. МИЛКАНА МЕСКИН

 

ДЪРВОРЕЗБА

      1. БОЯН АЛЕКСАНДРОВ

 

КОМИКС

 1. Айхан Емин Хайрула
 2. Александър Петров Въчков
 3. Венцислав Марев Великов
 4. Веселин Костадинов Праматаров
 5. Веселин Николов Чакъров
 6. Димитър Ненов Стоянов
 7. Евгений Йорданов Йорданов
 8. Иван Стоянов Беров
 9. Иван Тодоров Коритарев
 10. Пенко Георгиев Гелев
 11. Румен Димитров Чаушев
 12. Светлин Златанов Велинов
 13. Сибила Николова Коритарева
 14. Сотир Георгиев Гелев
 15. Христо Димитров Христов

 

БИЖУТА

 1. ЕЛЕНА КАФЕДЖИЙСКА
 2. КАТЯ ЛАЗАРОВА

 

КАРИКАТУРА         

 1. Маргарита Янчева

 

СЦЕНОГРАФИЯ

 1. Огняна Серафимова
 2. Юлиян Табаков

СЕКЦИЯ „13”

 1. Георги Георгиев
 2. Павлина Чакърова

 

РЕКЛАМЕН ДИЗАЙН

 1. Атанас Христов
 2. Валентин Димов
 3. Веселка Николова
 4. Десислава Лазова
 5. Деян Саздов
 6. Елена Янкова
 7. Ивилина Коликова – Попова
 8. Карамфила Сидерова
 9. Кирил  Петров
 10. Любомир Вълчев
 11. Силвина Илиева
 12. Симеон Николов

 

ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН

 1. Миляна Стоилова;
 2. Пеньо Пенев

ГРАФИКА И ИЛЮСТРАЦИЯ

 1. Деница Янева
 2. Милен Алагенски
 3. Радослав Генев
 4. Теменуга Христова
 5. Цвета Петрова

КРИТИКА

 1. Димитрина Костадинова- Хамзе
 2. Румяна Александрова

 

Предложените кандидати в срок от един месец  следва да заплатят встъпителен членски внос в размер на  50 /петдесет/ лева при Наталия Желева – „Личен състав”, ІV етаж, ул. Шипка № 6.
На 7 март 2014 г. ще бъде публикуван списък  на окончателно приетите  членове на СБХ. На новоприетите членове се издават  членски карти, за което е необходима лична снимка в паспортен формат.
С творбите на одобрените за приемане кандидати  се организира изложба в залата на ІV –тия етаж  на ул. “Шипка” № 6. Откриване – 14 февруари 2014 г. в 18 часа.
Творбите от изложбата  се връщат на кандидатите на 25 и 26 февруари 2014 г.