Днес, 05.09.2013 г., комисия-жури, назначена със заповед № 162/02.09.2013 г. на председателя на СБХ, в състав:

Десислава Минчева – председател и членове:

 1. Камен Старчев – секция 13
 2. Кирил Матеев - скулптура
 3. Михаил Михайлов - дизайн
 4. Петър Митев - сценография
 5. Светла Петкова - критика
 6. Станислав Памукчиев - живопис
 7. Стефан Божков – графика и илюстрация
 8. Страхил Ненов – монументални изкуства

и представител на КК на СБХ – Елена Панайотова,

разгледа представените творби и документи и чрез тайно гласуване определи според броя на получените гласове специализантите за 2014 г. в Сите де-з-ар, Париж , Швандорф – Германия, Мюнхен, Германия, Барселона , Испания, както следва (според получения брой гласове):

За Сите де-з-ар:

 1. Петя Денева
 2. Стефан Чурчулиев
 3. Стела Василева
 4. Теодора Илиева
 5. Стоил Мирчев
 6. Лиляна Чаушева
 7. Валентин Топалов
 8. Орлин Иванов
 9. Калия Калъчева
 10. Мирена Златева
 11. Кристина Йосифова
 12. Галина Лардева

Резерви:

 1. Росен Рашев – Рошпака
 2. Моника Найденов

 

За Швандорф:

 1. Георги Янков
 2. Елена Яневска

Резерва:

 1. Росен Рашев – Рошпака

За Мюнхен:

 1. Моника Найденова
 2. Бисера Вълева
 3. Лаура Димитрова

За Барселона:

 1. Иво Бистрички*
 2. Иван Кънчев Иванов
 3. Нели Гашарова

*Поради безспорните качества на автора комисията реши да пренебрегне условието „до 40 години” и прие кандидатурата му, независимо че е надхвърлил с малко възрастта.

СПИСЪК НА КАНДИТАТИТЕ, СЪБРАЛИ НЕДОСТАТЪЧЕН БРОЙ ГЛАСОВЕ ЗА КЛАСИРАНЕ В КОНКУРСА ЗА РЕЗИДЕНТСКИТЕ ПРОГРАМИ НА СБХ ЗА 2014 Г. МОЖЕТЕ ДА ВИДИТЕ ТУК.