Галерия (2)

откриване: 4 юли 2022 от 18:00 часа
4 – 20 юли 2022, СБХ – Шипка 6, зала 1А

Организатори: секция „Комикс“ към СБХ и сдружение „Проектът Дъга“.


+++

Условия

Първи етап

Приемане на заявки, селекция, формиране на колекцията

 • Необходимо е творбите да са създадени през последните 5 години.
 • Няма ограничение за броя на произведенията, представени от един участник.
 • Предложенията могат да са цяла страница, отделни панели или рисунки.
 • Освен комикси авторите могат да представят и разработка на типажи, а също и концептуални рисунки за компютърни игри. Изображенията се изпращат в дигитален вид (.jpg 300 dpi, .pdf формат), придружени от попълнена заявка и платена такса за участие най-късно до 11 април 2022 (понеделник) на адрес:
  bgcomixexpo2022@abv.bg
В заявката задължително трябва да присъстват:

 • името на автора
 • информация за изображението – от какъв комикс е, кой е сценаристът, ако има такъв, ако е типаж – с каква цел е, дали от игра, или е за филм, и актуални координати на автора.
 • Такса за участие – 30 лв.

+++

Втори етап

Подготовка на експонатите

 • Организаторите своевременно ще уведомят авторите за резултатите от селекционното жури и поемат ангажимента да аранжират и отпечатат изложбените табла.
 • По традиция изложбата ще бъде съпътствана от разнообразни събития: конкурси, демонстрации, комикс базар.
 • Допълнителна и текуща информация ще публикуваме във фейсбук страницата на секция „Комикс“.