Галерия (11)

На 30 ноември 2022 в галерия „Академия" сред колеги и приятели на скулптора и членове на неговото семейство беше открита изложба, посветена на 70-годишнината от рождението на скулптора Емил Мирчев, професор в Националната художествена академия. 

В словото си при откриването проф. Чавдар Попов определи Емил Мирчев сред водещите скулптори от неговото поколение. „Творчеството му, разгърнато и утвърдено в многобройни направления, по достойнство заема значимо място в общата панорама на пластическите изкуства в България през последните десетилетия. Авторът принадлежи към онези представители на генерацията, преминали  прехода от ерата на социализма към първите етапи на демократичното обществено устройство, чиито изяви в художествения живот ще се запомнят с ярки и многообразни постижения и които бележат по неповторим начин особеностите на този преход, материализирани в творби на пластическите изкуства.  

Сложните и понякога конфликтни взаимодействия между „старото“ и „новото“, свойствени на епохата, съдържат амбивалентни и нерядко разнопосочни насоки и тенденции.  Независимо от превратностите на времето обаче авторът съумя

да съхрани и да отстоява докрай художническото си верую.

Чувствителен и отзивчив към новите завоевания на модерното и на съвременното изкуство, същевременно изпълнен с искрен и с дълбок респект към класическата скулптура, той не изневери на своите схващания за дълбокия смисъл на пластическото творчество.“

+++

За изложбата на Емил Мирчев в галерия „Академия“ можете да прочетете 

тук