Изложбата „Галерии. Колекции. Творби“ в галерията на СБХ – Шипка 6 беше закрита на 30 май 2023. В нея бяха показани 80 картини, избрани от фондовете на художествените галерии в Пловдив, Стара Загора, Сливен и Казанлък. За двайсет календарни дни картините привлякоха в залата хиляди зрители, някои от тях идваха втори и трети път. Дойдоха цели класове ученици, групи студенти и много млади хора. Екипът на изложбата изразява благодарността си към колегите от четирите галерии за тяхото съдействие да бъде реализиран този амбициозен проект.

Това бе първата от поредица изложби в дългосрочeн проект на СБХ, който цели да насочи вниманието към колекциите на държавните галерии в страната и тяхното широко популяризиране. 

Изложбата беше реализирана с финансовата подкрепа на Ноционален фонд „Култура“.

.