От 12 до 31 юли 2019 г. в село Ясна поляна, община Приморско, ще се проведе ХХХІV Национален симпозиум по скулптура в дърво. Желаещите да участват в симпозиума следва да представят до 30 май 2019 г. в секция „Скулптура”, СБХ, ул.Шипка 6 , София 1504, следните материали:

1.Творческа биография

2.Пластичен проект

3.Снимков материал от подобни изяви

Проектите трябва да бъдат съобразени с материала, който се предоставя за работа: странджански дъб масив – височина 280 – 300 см, диаметър 35- 60 см.

Всеки автор може да използва за реализиране на проекта си до три ствола с посочените размери.