На 31 май 2019 г. жури с председател Иван Русев прегледа представените проекти за симпозиум Ясна поляна 2019 и определи авторите, които ще участват.

  1. СВЕТЛОЗАР ЧАВДАРОВ
  2. НИКОЛЕТА ИВАНОВА
  3. ИВАЙЛО МИЛЧЕВ
  4. ВЛАДИМИР МИЧЕВ
  5. ДЕСИСЛАВА ДОСЕВА

 Резерва: Александрина Иванова