От 12 до 31 юли 2013 г. в село Ясна поляна, община Приморско, ще се проведе ХХХ  Национален симпозиум по скулптура в дърво. Желаещите да участват в симпозиума следва да представят до 30 май в секция „Скулптура”, СБХ, ул. „Шипка” 6 , София 1504 следните материали:

  1. Творческа биография
  2. Пластичен проект
  3. Снимков материал от подобни изяви

Проектите трябва да бъдат съобразени с материала, който се предоставя за работа: странджански дъб масив – височина 280-300 см, диаметър 35-60 см.
Всеки автор може да използва за реализиране на проекта си до три ствола с посочените размери.

Съгласно статута на симпозиума в него участват петима скулптори, единият от които чуждестранен автор. Всеки участник получава хонорар в размер на 600 лв., дневни разходи  – 400 лв., пътни разходи – 80 лв., и 50 лв. за участие в аранжирането и монтажа на създадените творби. На всички участници е осигурена квартира.