През септември 2017 г. ще се проведе Международен фестивал на съвременната керамика – София 2017. Фестивалът е отворен за всички художници, работещи в областта на керамиката, за членове и нечленове на СБХ.

Крайният срок за изпращане на фотоматериал за творбите ще бъде през май-юни, като датата ще бъде уточнена по-късно. Материали, техника, размер и тема – без ограничения.