След изложбата „Натюрморт и интериор“ ръководството на секция „Живопис“ има основание да продължи в изложбената дейност завръщането към традиционните жанрове. Предложението иска да провокира виталност в това традиционно устойчиво артистично пространство. Съвременният културен контекст, разширеното разбиране за границите на живописта и картината, на родовете и жанровете в изкуството предполага и предлага по-свободно творческо интерпретиране на пейзажа: природен – градски; реален – фикционален; видим – невидим; външен – вътрешен.

Проблематизирането на тази тематика активира творческа енергия за създаването на нови, съвременно звучащи произведения.

Изложбата ще се състои в галерията СБХ, ул. „ Шипка“ 6, етаж 2, от 4 до 30 април 2017 г. Селекцията ще бъде поверена на жури, назначено от УС на СБХ. Всеки автор може да представи до два броя картини, без ограничение на формат и материали. Творбите за изложбата ще се приемат на 29 и 30 март, ет. 2.