Съюзът на българските художници се включи в международен проект за създаване на образователна онлайн платформа в помощ на творците в постковид ситуацията. Обучението е насочено към художници и творци от всички изкуства и професионалисти в областта на културата. Разбира се, те трябва да имат желание да усвоят знания и практически умения, които ще им помогнат да станат по-конкурентоспособни, ще знаят как да набират средства за проектите си, да се сдружават с колеги не само от България, да излязат от локалния пазар и сцена на изкуство.

Проектът обединява седем организации с различна професионална насоченост от Естония, Гърция, Кипър, Италия и България.

На 16 април 2021 бе проведена стартиращата среща на партньорите виртуално заради епидемичната ситуация.

Процесът по проучването на аудиторията, създаване на съдържание, програмиране и финализиране на проекта ще заеме 24 месеца – от 1 април 2021 до 31 март 2023.