В периода 18 октомври – 18 ноември 2019 г. в гр. Велико Търново ще се проведе Шестото биенале на църковните изкуства.

Изложбата е форум на съвременното творчество в областта на православните църковни изкуства: иконопис, стенопис, дърворезба, мозайка и други, участващи в храмовото оформление и богослужебната практика.

Събитието се провежда под патронажа на ректора на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”.

ОРГАНИЗАТОРИ: Община Велико Търново, ВТУ ”Св. св. Кирил и Методий”, Православен богословски факултет.

ПАРТНЬОРИ: Света Великотърновска митрополия, Съюз на българските художници, Представителство на СБХ – Велико Търново и Православен център „Проф. д-р Тотю Коев”.

ЦЕЛ: Като традиционен форум за културна комуникация Биеналето популяризира съвременното творчество в областта на православните църковни изкуства.

УЧАСТНИЦИ: Художници, работещи в областта на църковните изкуства.

НАГРАДИ:

  • Награда на Община Велико Търново в размер на 1000 лв.
  • Награда на Великотърновския университет в размер на 500 лв.
  • Награда на клуб „Патриарх Евтимий”, Велико Търново, в размер на 500 лв.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

  • иконопис – до три творби;
  • дърворезба – до три творби или три табла с фотоси и проекти на реализирани творби;
  • стенопис и мозайка – до три творби в материал и/или три табла с фотоси или проекти на реализирани творби;
  • утвар, текстил, графика, миниатюра и други - до три творби;
  • мултимедийно представяне на реализирани творби.

Представените произведения и табла с фотоси да са във вид готов за експониране.

ЗАЯВКИ за участие в изложбата се приемат до 15 септември 2019 г. на електронен адрес: churchart.vtu@abv.bg или пощенски адрес: Светла Иванова, Православен богословски факултет, Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”, гр. Велико Търново, ул. “Теодосий Търновски” № 2.

Желаещите да участват трябва да изпратят качествени фотографии на творбите (формат JPG или RGB не по-малко от 300 dpi) и попълнен формуляр (изтегли) за участие в електронен вид или по пощата. Творбите се селекционират от жури, в състава на което влизат специалисти, определени от организаторите и партньорите на

Биеналето. Резултатите ще бъдат обявени на 30 септември 2019 г. в сайта на Православен богословски факултет http://pbfvt.pravoslavie.bg/ и в www.pravoslavie.bg.

Творбите за изложбата се приемат от 10 до 12 октомври 2019 г. в Изложбени зали „Рафаел Михайлов” в град Велико Търново, ул. “Рафаел Михайлов “ №1, тел. 0884 037556 – Мария Маринова.

Транспортните разходи по приемане и връщане на творбите са за сметка на участниците.

Произведения, неотговарящи на обявените условия, няма да бъдат приемани. На гърба на всяка от творбите или таблата авторът трябва да посочи: автор, наименование на произведението, година на създаване, размери, материал, техника на изпълнение и стойност.

След приключване на изложбата произведенията ще бъдат върнати лично или на посочения адрес за сметка на автора.

Организаторите не носят отговорност за творби, непотърсени в срок от 1 месец след приключване на изложбата.

Всеки автор ще получи сертификат за участие в Биеналето. Електронният каталог ще бъде публикуван в сайта на Православен богословски факултет http://pbfvt.pravoslavie.bg/, в www.pravoslavie.bg и във фейсбук страницата на специалността: Църковни изкуства.

адрес: Православен богословски факултет

ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”

ул. “Теодосий Търновски” № 2

гр. Велико Търново

тел: +359 62 618243, 0878 653444

e-mail: theolog@uni-vt.bg, churchart.vtu@abv.bg

Официален сайт на ПБФ: http://pbfvt.pravoslavie.bg/

Facebook: Църковни изкуства