На 31 май 2017, комисия в състав: Емил Бачийски, Никола Диков, Марияна Илиева , Иван Русев,Цветослав Христов и Милан Андеев , представител на Контролната комисия на СБХ, прегледа предложените проекти и определи следните участници:

  1. Елена Яневска
  2. Валентин Митев
  3. Деница Дакова
  4. Матей Думитреску, Румъния
  5. Никола Диков