Галерия (5)

Протокол

Днес, 9.09.2022, жури, назначено със заповед № 169/08.09.2022 г. на председателя на СБХ, в състав:

Антон Стайков– председател на журито, Донка Павлова (секция Живопис), Николай Колязов (секция Скулптура), Васил Колев (секция Графика и илюстрация), Марияна Аврамова (секция Критика), Ивайло Цветков (секция Карикатура), Румяна Дечева (секция Реставрация), Владимир Мичев (секция Дърворезба), Деян Саздов (секция Рекламен дизайн), Дима Каприева (секция Текстил), Борислав Кръстев (секция Бижута) и представител на КК на СБХ – Никола Енев

разгледа представените творби и документи и чрез тайно гласуване определи според броя на получените гласове авторите, които ще пребивават през 2023 в ателиетата на Сите де-з-ар, Париж, както следва (според получения брой гласове):

Победители

  1. Стефан Гаджовски  – 8
  2. Калина Мавродиева  – 6
  3. Кирил Чолаков  – 6
  4. Аделина Филева  – 5  
  5. Виолета Апостолова  – 5

 

Резерви

  1. Радослав Нейчев
  2. Венера Константинова
  3. Симеон Стоилов

 

+++

Повече за историята на конкурса и за Сите де-з-ар можете да научите тук: