Съгласно обявения регламент за настоящата сесия бяха избрани 6 резиденти в ателиетата на Сите де-з-ар през 2021 година.

Избрани са и 4 резерви.

Днес, 9.09.2020 г., жури, назначено със заповед № 238/08.09.2020 г. на председателя на СБХ, в състав:

 

 1. Председател на журито – Антон Стайков
 2. Живопис – Любен Генов
 3. Живопис – Светослав Недев
 4. Графика и илюстрация – Анна Цоловска
 5. Критика – Боряна Вълчанова
 6. Текстил – Михаела Пъдева
 7. Бижута – Борислав Кръстев
 8. Карикатура – Чавдар Георгиев
 9. Реставрация – Стефан Стефанов
 10. Дърворезба – Боян Александров
 11. Дизайн – Сибин Атанасов

 

Представител на КК на СБХ - Цвятко Остоич

 

разгледа представените творби и документи и чрез тайно гласуване определи според броя на получените гласове авторите, които ще пребивават през 2021 г. в ателиетата на Сите де-з-ар, Париж, както следва (според получения брой гласове):

 1. Чавдар Гюзелев                    10
 2. Анелия Николаева                  9
 3. Александър Виолетов             8
 4. Божидар Бончев                     7
 5. Явор Костадинов                    6
 6. Светлозар Захариев               5

 

Резерви:

 1. Станислава Запрянова
 2. Дона Неделчева
 3. Андрей Янев
 4. Зафер Галибов