Днес, 10.07.2018 г., жури в състав: 

 1. Председател на журито – Антон Стайков
 2. Живопис – Динко Стоев
 3. Скулптура – Цветослав Христов
 4. Дърворезба – Стелиян Стелиянов
 5. Текстил – Михаела Пъдева
 6. Бижута – Борислав Кръстев
 7. Графика – Десислава Христова
 8. Критика – Николай Ущавалийски
 9. Карикатура – Ивайло Цветков
 10. Рекламен дизайн – Велизар Димитров
 11. Реставрация – проф. Григори Григоров

 Представител на КК на СБХ - Цвятко Остоич 

разгледа представените творби и документи и определи членовете на СБХ, които ще пребивават в ателиетата на Сите де-з-ар, Париж, през 2019 г., както следва (според получения брой гласове):

 1. Ясен Гюзелев
 2. Веселин Праматаров
 3. Валентин Узунов
 4. Стефан Петрунов
 5. Бисера Вълева
 6. Детелин Рачев
 7. Милан Андреев
 8. Милена Блажиева
 9. Николай Маринов
 10. Юри Буков
 11. Мартин Трифонов
 12. Стилияна Узунова 

Резерви:

 1. Венера Константинова
 2. Георги Ашиков

Спечелилите конкурса ще бъдат информирани допълнително за срещата, на която ще бъде определен графикът на творческия престой.