Днес, 19.09.2014 г., комисия-жури в състав:

 • Десислава Минчева – председател
 • Андрей Москов - скулптура
 • Йоанна Кемилева - керамика
 • Дима Каприева – текстил
 • Йордан Йорданов - дърворезба
 • Деля Чаушева - живопис
 • Емануела Ковач – графика и илюстрация
 • Божидар Йонов – графичен дизайн
 • Борислав Кръстев – бижута
 • Антон Стайков – комикс
 • Галина Декова - критика
 • и представител на КК на СБХ – Велислав Минеков

разгледа представените творби и документи и чрез тайно гласуване определи според броя на получените гласове специализантите за 2014 г. в Сите де-з-ар, Париж , Швандорф – Германия, Мюнхен, Германия, както следва (според получения брой гласове):

 

Сите де-з-ар

 1. Венелин Божидаров Иванов
 2. Веселин Дамянов – Вес
 3. Стойко Даскалов
 4. Румен Панайотов
 5. Николай Сърдъмов
 6. Дончо Захариев
 7. Веселин Начев
 8. Петър Маламатенов
 9. Снежана Неделчева-Генова
 10. Генчо Накев
 11. Моника Найденова
 12. Радослав Мъглов

Резерви:

 1. Илиян Колев
 2. Александър Въчков

  

Швандорф

 1. Венера Константинова-Шаренкова
 2. Бисера Вълева

Резерва:

Владимир Пенев

 

Мюнхен

 1. Моника Попова
 2. Десислава Денева
 3. Мариела Маламатенова