С настоящото  уведомяваме, че на заседание на Управителния съвет на СБХ на 27 април 2023 г. по точка 2 от дневния ред: Искане от членове на Управителния съвет на СБХ  и на Контролната комисия  на СБХ за взимане на решение за освобождаване на Антон Стайков от длъжността зам.-председател на СБХ и член на ИБ на СБХ бе взето следното решение:

Управителният съвет на СБХ освобождава Антон Стайков от длъжността зам.-председател на УС на СБХ и член на Изпълнителното бюро на СБХ. Антон Стайков остава член на УС на СБХ.

Ръководството на СБХ благодари за досегашната работа на Антон Стайков и му пожелава успех в реализацията на творческите планове.