Статут на Регионална изложба "Акварел" 2020 г. на името на Ненко Токмакчиев 

"Акварелът предполага да разкриеш душата си непосредствено и естествено. Това е само едно от неговите качества. Той продължава да е от категорията  „лично и интимно“ …Акварелът е медия, подходяща за отстояване и на традиционализма, и на авангардизма. В последно време акварелът придоби скорост, която го изстреля в зенита на съвременното изкуство…“Водните  боички “ са сътворявали чудеса както в ръцете на големите световни художници през всички епохи и векове, така и в милиони детски ръце, винаги, по цялото земно кълбо…“

Кирил Божков,

доцент, доктор по история на изкуството, преподавател в НХА        

             

 I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Регионална изложба „Акварел“ се организира за първи път в БХГ „Петко Задгорски“, Бургас, и ще се проведе през месец юли. В изложбата  могат да вземат участие всички художници от окръг Бургас – Сливен, Хасково, Ямбол, които творят в тази живописна техника и приемат условията на този статут. Изложбата няма тема, което позволява на авторите да интерпретират различни сюжети и теми с помощта на акварелната техника в чистия й вид (без колаж, смесена техника и дигитални медии).

Бургаската художествена галерия „Петко Задгорски“ ще отправи лични покани към изявени български акварелисти от страната за участие в изложбата.


II. ОРГАНИЗАЦИЯ

  1. Организатори на Първа регионална изложба „Акварел“ – Бургас 2020 са:

Община Бургас, Бургаска художествена галерия “Петко Задгорски”, с подкрепата на семейството  на художника Ненко Токмакчиев.

  1. Оперативната работа се извършва от БХГ “Петко Задгорски”.

Цялостната дейност по подготовката и реализацията на изложбата се финансира с утвърден бюджет от Община Бургас, БХГ „Петко Задгорски“.

  1. Журирането на творбите за участие в Първа регионална изложба „Акварел“ – Бургас 2020 и наградите се определят от тричленно жури и представител на Община Бургас.
  2. Експозицията се подрежда на I и II етаж в БХГ “Петко Задгорски”.
  3. Ще бъде издадена дипляна с по една творба на всеки участник в изложбата.


III. НАГРАДИ
 

Награда на Община Бургас на името на Ненко Токмакчиев  – 1200 лв.

Наградата е със силата на откупка.

Награденият и номинираните автори получават почетен диплом .

Наградената творба остава във фонда на галерията.

Всички одобрени автори от журито, които участват в изложбата, ще получат по два броя каталози.


IV. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА УЧАСТИЕ

1. Право на участие имат художници от Бургас и региона, които приемат условията на статута.

2. Творбите се получават на адрес:

8000 Бургас

БХГ “Петко Задгорски”

ул. “Митрополит Симеон” 24

телефон: 056/842 169

 

3. Авторите сами поемат разходите по транспортиране на творбите до посочения адрес и обратно, като отбележат във формуляра начина на получаването им - лично или по куриерска служба.

Журирането ще бъде на 20. 06. 2020 г. в БХГ “Петко Задгорски”.

4. Приемат се живописни творби само в чиста техника АКВАРЕЛ.

5. Максималните размери на творбите не трябва да надвишават

100/100 см без рамката;

Минимален размер:

30/30 см без рамката

6. Всеки автор може да участва с не повече от две творби.

Творбите да бъдат рамкирани и в подходящ вид за експониране. Да бъдат под обикновено стъкло, а НЕ антирефлексно. На двете вертикални страни на рамката да се поставят ушички за окачване на не повече от 10-12 см от горната хоризонтална рамка.

7. Всеки автор да посочи продажна цена на своето произведение. Комисионата при продажба е  

10% от посочената цена.

8. Представените творби да са авторски и собственост на художника.

9. Всеки автор трябва да изпрати с творбите си попълнен формуляр за участие, написан четливо с печатни букви и етикети на гърба на всяка творба по образец.

10. Организаторите гарантират сигурността на получените творби, но не поемат отговорност за проблеми, възникнали по вина на пощенските и куриерски служби.

11. Организаторите се задължават да върнат творбите в срок до един месец след закриване на изложбата.

12. Ако авторът желае, може да направи дарение на БХГ “Петко Задгорски”, като получава сертификат от галерията.

13. Всеки участник, подписвайки регистрационния формуляр, дава съгласието си неговите творби да бъдат използвани от организаторите за рекламни цели на Регионална изложба „Акварел“

 

V. СРОКОВЕ

Събиране на творбите - 15, 16, 17, 18 и 19 юни 2020 г.

Журиране – 20 юни 2020 г.

Откриване - 2 юли, четвъртък, 2020 г. от 18.00 ч. пред Бургаската художествена галерия „Петко Задгорски“, като се спазват всички епидемични изисквания.

+++
За контакти

БХГ “Петко Задгорски”

ул. “Митрополит Симеон” 24

8000 Бургас

тел. 056/842 169

Е-mail: burggallery@abv.bg