СТАТУТ

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Регионална художествена изложба „Земята на Ботев” – 2018 за съвременна живопис, графика, скулптура и приложни изкуства се организира в гр. Враца. В нея могат да вземат участие всички художници от Враца, Видин, Лом и Монтана, с живописни, графични, скулптурни и приложни творби, посветени на Ботевия подвиг, както и творби, посветени на съвременното развитие на Северозападния регион.

II. ОРГАНИЗАЦИЯ

1. Организатори на регионалната изложба „Земята на Ботев” – 2018 са: Община Враца, Регионален исторически музей – Враца, СБХ и Представителството на СБХ във Враца.

2. Оперативната работа се извършва от уредниците в ХГ „Иван Фунев” към Регионален исторически музей – Враца.

3. Цялостната дейност по подготовката и реализацията на изложбата се финансира с утвърден бюджет от Ботеви дни 2018.

4. Журирането на творбите за участие в Регионалната художествена изложба „Земята на Ботев” – 2018 и наградите се определят от жури, предложено от СБХ и утвърдено със заповед от кмета на Община Враца.

5. Експозицията на Регионалната изложба „Земята на Ботев” – 2018 ще се подреди в голямата зала на ХГ „Иван Фунев” към Регионален исторически музей в гр. Враца.

6. Откриване на изложбата – 27 май 2018 г. от 12:00 часа в голямата зала на ХГ „Иван Фунев” към РИМ – Враца.

7. Закриване на изложбата – 26 юни 2018 г.

III. НАГРАДИ

Ще бъдат присъдени награди във всички  категории – скулптура,  живопис, графика, приложно изкуство и награда за млад автор, както следва:

Ø Награда от Община Враца на името на Андрей Николов за скулптура – 1000 лв.

Ø Награда от Община Враца на името на Цено Тодоров за живопис – 650 лв.

Ø Награда от Община Враца на името на Пенчо Георгиев за графика – 400 лв.

Ø Награда от Община Враца на името на Борис Коцев за приложно изкуство – 300 лв.

Ø Награда за млад автор – 250 лв.

 

Наградите са със силата на откупка.

Наградените автори получават и почетен диплом.

 

 IV. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА УЧАСТИЕ

1. Право на участие имат художници от Враца, Видин, Лом и Монтана, които приемат условията на статута.

2. Творбите се получават на адрес:

3000 Враца

пл. “Христо Ботев” №2

Регионален  исторически  музей

За ХГ „Иван Фунев“

3. Авторите сами поемат разходите по транспортиране на творбите до посочения адрес и обратно, като отбележат във формуляра начина на получаването им – лично или по куриерска служба.

Формулярът можете да изтеглите от тук.

Журирането ще се състои на 21 май от 10:00 ч. в голямата зала на ХГ „Иван  Фунев” към РИМ – Враца.

4. Приемат се живописни, графични, скулптурни и приложни произведения. Техниката и материалът са свободни.

Творбите да са в подходящ вид за експониране – с окачки за картините, графиките и евентуалните приложни творби и с устойчиво експониране за скулптурите и евентуалните приложни творби (творби, непригодени за експониране, няма да се допускат до журиране).

Графичните творби да бъдат задължително рамкирани.

5. Всеки автор да посочи продажна цена на своето произведение.

6. Представените творби да са авторски и собственост на художника.

7. Всеки автор може да участва и в четирите категории – живопис, графика, скулптура и приложно изкуство, с не повече от 3 творби в категория.

8. Всеки автор трябва да изпрати с творбите си попълнен формуляр за участие, написан четливо с печатни букви и собственоръчно подписан, а също така и етикети за евентуално връщане на произведенията му.

9. Организаторите се задължават да върнат творбите в срок до 2 месеца след закриване на изложбата.

10. Ако авторът желае, може да направи дарение на ХГ „Иван Фунев” – Враца, като за това получава сертификат от галерията.

11. Всеки участник, подписвайки регистрационния формуляр, дава съгласието си неговите творби да бъдат използвани от организаторите за промоционални цели на Регионалната изложба „Земята на Ботев” – 2018.

V. СРОКОВЕ

От 14 до 18 май 2018 г. – дати за получаване на творбите

21 май 2018 г. – журиране

26 май 2018 г. – откриване на изложбата и обявяване на наградите

26 юни 2018 г. – закриване на изложбата

 

За контакти:

ХГ “Иван Фунев“ към РИМ - Враца

пл. „Христо Ботев” №2

3000 Враца

е-mail: vratsamuseum@mail.bg

0876 939775 – Христо Божков, гл. уредник в ХГ ”Иван Фунев”

0878 886032 -  Милен Василев, уредник в ХГ ”Иван Фунев”